LOGOWANIE DLAPARTNERÓW


ZASADY zgłaszania potrzeby realizacji napraw BROTHER

Sprzęt należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera do Centrum Serwisowego

BLASC ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa

W przypadku korzystania z kuriera prosimy pamiętać o podaniu numeru klienta UPS - 0RF739 oraz zapakowaniu sprzętu w oryginalne lub ochronne opakowanie, wraz z właściwymi wypełniaczami. W celu ubezpieczenia sprzętu w czasie transportu na liście przewozowym koniecznie należy określić wartość przesyłki.
Centrum Serwisowe BLASC nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.

Pod warunkiem wysłania sprzętu za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS koszty transportu sprzętu gwarancyjnego do i z Centrum Serwisowego pokrywa firma BLASC. Koszty te są pokrywane przez Blasc tylko i wyłącznie w przypadku przesyłki STANDARD. W innych przypadkach wysyłający zostanie obciążony różnicą kosztów usług.
Listę przedstawicielstw oraz wszelkie dane teleadresowe znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.ups.com.pl w zakładce "Kontakt" (link) lub uzyskacie pod telefonem (22) 534 0000. Przesyłki wysyłane na koszt BLASC odbierane są przez kurierów UPS / STOLICY od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 19:00.
Przesyłka realizowana na koszt BLASC dostarczana jest do Centrum Serwisowego w następnym dniu roboczym.

Jeśli po wykonaniu ekspertyzy naprawa nie zostanie zakwalifikowana jako gwarancyjna, Klient otrzyma właściwą informację faxem lub e-mailem. Klient ponosi koszty diagnozy tylko w przypadku rezygnacji z wykonania naprawy płatnej.

UWAGA !

Do wysyłanego sprzętu należy załączyć:

 1. Od dnia 01-11-2011 użytkownik zobowiązany jest dodatkowo dostarczyć urządzenie w takim stanie, w jakim było w momencie wystąpienia nieprawidłowości w działaniu, a więc z kompletem materiałów eksploatacyjnych, w celu dokładnego zdiagnozowania przyczyn zgłaszanych nieprawidłowości

 2. Poprawnie wypełnioną ważną kartę gwarancyjną

 3. Dowód zakupu (faktura VAT)

 4. Zgłoszenie uszkodzenia zawierające następujące dane:

  • Dokładny adres nadawcy wraz z kodem pocztowym, e-mail, numerem telefonu, faxu

  • Dane (imię i nazwisko) osób kontaktowych oraz e-mail, numer elefonu, faxu)

  • Nazwa i model urządzenia

  • Numer seryjny urządzenia

  • Dokładny opis usterki

  • Określenie sposobu zwrotu sprzętu po naprawie (odbiór własny lub kurier)

  • Dokładny adres zwrotny

 5. W przypadku reklamacji bębna światłoczułego i tonera użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia wydruku konfiguracyjnego drukarki, w której bęben lub toner pracuje. UWAGA : W przypadku braku wydruku strony konfiguracyjnej naprawa nie będzie rozpatrywana w trybie gwarancyjnym.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta BLASC pod numerem (22)462 84 40 lub (22)462 84 50.

Informacje o aktualnym statusie naprawy uzyskacie Państwo pod adresem: Info.naprawa@blasc.pl - w zapytaniu prosimy o podanie Numeru Zgłoszenia i/lub pełnego Numeru Seryjnego urządzenia.back up print

Blasc sp. z o. o. , Wszelkie prawa zastrzeżone 2006
projekt i wykonanie Quicksilver.pl