Promocje

Letnia promocja .

  • Organizatorem promocji „Przygotuj swój komputer na lato” jest BLASC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres 02-117 Warszawa, ul. Racławicka 146
  • Promocja „Przygotuj swój komputer na lato” obowiązuje od 01.06.2019 do 31.08.2019 i jest realizowana w siedzibie BLASC Sp. z o.o. na podstawie okazanej ulotki promocyjnej
  • Promocja „Przygotuj swój komputer na lato” uprawnia do jednorazowego skorzystania z 10% zniżki na usługę naprawy i/lub konserwacji i/lub modernizacji dowolnego rodzaju i wybranej marki komputera, laptopa, tableta w ramach serwisu pogwarancyjnego
  • Promocja „Przygotuj swój komputer na lato” nie obejmuje kosztów części zamiennych użytych w ramach wykonania promocyjnej usługi naprawy i/lub konserwacji i/lub modernizacji urządzenia
  • Promocja „Przygotuj swój komputer na lato” obejmuje bezpłatną ekspertyzę i diagnozę zdarzenia
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym momencie jej trwania, bez podawania przyczyn
  • Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące promocji mogą być składane w formie pisemnej i przesłane pocztą na adres siedziby Organizatora